Cart 0
Image 6.jpeg

Bánh hỏi khô Bích Chi 300g - Fine rice vermicelli

RM 6.00